Laboratoare IRASM

Laborator de microbiologie

Laborator de incercari fizico-chimice pentru materiale iradiate

modificari fizico-chimice ale materialelor iradiate (.ppt)

Laborator de detectie a alimentelor iradiate