Rezumat

Proiectul isi propune in premiera nationala aplicarea spectroscopiei de vibratie cu transformata Fourier in mod non-distructiv si non-contact pentru caracterizarea/identificarea structurii moleculare a pigmentilor si materialelor picturale utilizate in opere de arta valoroase realizate de pictori romani. Instrumentatia propusa pentru realizarea proiectului este competitiva pe plan international, incorporand tehnologii ce permit analiza directa non-contact pe obiectele de patrimoniu prin intermediul unor sonde mobile. Noutatea la nivel national se concretizeaza prin posibilitatea de analiza non-contact pe domeniul spectral mediu infrarosu. Domeniul mai larg in care se incadreaza tema de cercetare abordata in proiect este autentificarea/caracterizarea picturilor realizate de pictori romani cu vizibilitate internationala. Aplicatiile metodelor non-destructive si non-contact sunt singurele acceptate de comunitatea conservatorilor/restauratorilor/investigatorilor operelor de arta. Secundar se urmareste determinarea modificarilor amprentelor spectrale in urma proceselor de imbatranire naturala sau artificiala. Pentru cazuri speciale ale unor atacuri biologice, produse in urma expunerii operelor de arta la conditii improprii de stocare, se propune investigarea modificarilor rezultate in urma tratamentului non-distructiv si non-invaziv de bio-decontaminare prin iradiere cu radiatii gamma. Studierea prezentei sau absentei modificarilor de culoare si ale structurii moleculare pigmentilor si materialelor picturale pentru dozele uzuale de tratament constitue o modalitate de crestere a increderii expertilor din domeniul conservarii/restaurarii operelor de arta in avantajele aplicarii tehnologiilor de iradiere. In final se propune analiza in-situ (pe locatia colectiilor muzeale) a unui numar semnificativ de picturi in ulei pentru pictori romani reprezentativi, ale caror opere prezinta vizibilitate internationala.

Cuvinte cheie: autentificare pictura, spectroscopia de vibratie cu transformata Fourier, baze de date spectrale pigmenti, analiza multivariata a datelor spectrale, modificari al consarvare prin iradiere gamma


Project summary

The research project proposes, unprecedented at national level, non-destructive and non-contact application of Fourier transform spectroscopy for the molecular structure identification and characterization of pigments used in valuable art works signed by roumanian painters. The proposed instrumentation is competitive at international level, incorporating technologies which allow direct non-contact analysis of art objects by using of mobile probes. The novelty at national level consists of the possibility for non-contact spectral analysis on the middle infrared spectral domain. The higher purpose in which the approached research field targets is the authentification and characterization of oil paintings signed by roumanian painters with international visibility. The applications of non-destructive and non-contact analysis methods are the only ones accepted by the art works curators/restaurateurs/investigators community. A secondary interest within the project is the oil paintings spectral pattern stability or changes which appear after natural or artificial ageing of artworks. For the case of bio-deterioration of oil paintings, after exposure to improper storage conditions, the project focuses on the investigation of changes which may appear after the use of non-destructive and non-invasive bio-decontamination treatment by gamma irradiation. The investigation of changes after gamma irradiation, which may appear in the colour and molecular structure of pigments within the oil paintings, assures a higher confidence of curators and restaurateurs in the advantages of application of irradiation technologies. Finally in-situ analysis of a significant number of oil paintings of representative roumanian painters (on the location of museum collections), of which artworks present an international visibility.

Keywords: oil painting autentification, Fourier transform vibrational spectroscopy, pigments spectral databases, multivariate data analysis of spectral data, changes after conservation by gamma irradiation