CNCSIS PD 27 / 2010
SPECTROSCOPIA DE VIBRAŢIE CU TRANSFORMATĂ FOURIER
UTILIZATĂ LA CARACTERIZAREA PIGMENŢILOR DIN PICTURĂ :
O ŞANSĂ DE AUTENTIFICARE A TABLOURILOR ROMÂNEŞTI