Examinarea microbiologica a produselor farmaceutice sterile

Teste de sterilitate (European Pharmacopoeia, Cap. 2.6.1. – Sterility test) - Testul este aplicat substantelor, preparatelor sau produselor  care trebuie sa fie sterile (ex. lichide injectabile, parenterale, unguente oftalmice, solide, fire chirurgicale de uz veterinar).
Testarea sterilitatii se efectueaza atat prin metoda filtrarii cat si prin metoda inocularii directe, in functie de natura produsului testat.
Metoda filtrarii, aplicata produselor farmaceutice cu prioritate fata de alte metode, se efectueaza in sistem inchis, utilizand un echipament de tip Equinox Steritest.
Metoda inocularii directe este aplicata in special dispozitivelor medicale, dar si probelor farmaceutice pentru care nu poate fi aplicata metoda filtrarii (ex. probe solide insolubile).Teste de determinare a endotoxinelor bacteriene (European Pharmacopoeia, Cap. 2.6.14 – Bacterial endotoxins) – testul este utilizat pentru a detecta si cuantifica endotoxinele din bacterii Gram-negative:
  • Limit test (Cap. 2.6.14, Method A)
  • Quantitative test (Cap. 2.6.14, Method B).Validarea protocolului de testare (Bacteriostaza / Fungistaza) Atat pentru testele de determinare a incarcaturii microbiene, testele de identificare a microorganismelor specificate, cat si pentru testele de sterilitate, conform cerintelor European Pharmacopoeia, este necesara validarea protocolului de testare pentru fiecare produs in parte (2.6.12 - Suitability of the counting method in the presence of product, 2.6.13 – Recovery of microorganism in the presence of product, cap. 2.6.1 - Method suitability test). Acest lucru presupune stabilirea conditiilor de testare (protocol particularizat pentru fiecare tip de proba), astfel incat, in cursul testarii de rutina, produsul sa nu pastreze activitate antimicrobiana (intrinseca – ex. antibiotice, antiseptice) care sa conduca la un rezultat fals negativ.
Validarea protocolului de testare se constituie intr-o etapa de lucru distincta si obligatorie, care se finalizeaza cu eliberarea unui raport de validare. Validarea protocolului se efectueaza  inainte de prima testare sau in cazul unor modificari in procesul de productie ori de testare.
Examinarea microbiologica a produselor farmaceutice nesterile  

  • analize de contaminare microbiana (cf. European Pharmacopoeia, Cap. 2.6.12): testul permite numararea totala a microorganismelor aerobe (TAMC – total aerobic microbial count) si a fungilor (TYMC – total combined yeasts and moulds count). Prin acest test se determina daca un produs finit, substanta activa sau materie prima, se incadreaza in limitele microbiologice cantitative stabilite in specificatia tehnica. Rezultatele se exprima ca numar  de UFC (CFU = Colony Forming Units / microorganisme) prezente intr-o unitate de masa, volum (ex. gram, mililitru), in acord cu specificatia produsului;  • teste de determinare microorganisme specifice: Escherichia coli, Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans - (European Pharmacopoeia, Cap. 2.6.13 - Test for specified microorganisms): testul permite determinarea absentei / prezentei acestor microorganisme. Rezultatele se exprima ca Absent / Prezent microorganism  per g sau ml de produs. In cazul speciilor apartinand genului Salmonella, rezultatul se exprima ca Absent/ Prezent per 10 g sau 10 ml produs. Confirmarea se realizeaza prin diferite metode acceptate de European Pharmacopoeia, in functie de microorganismul cautat (galerii API, profil de acizi grasi membranari – metoda MIDI, secvente de ADN specifice – metoda PCR);  • “Bacterii Gram-negative tolerante la medii cu bila” - teste de determinare calitativa (European Pharmacopoeia, Cap. 2.6.13 - Bile-tolerant Gram-negative bacteria – Qualitative evaluation): rezultatul se exprima ca Prezent / Absent per g sau ml de produs.    “Bacterii Gram-negative tolerante la medii cu bilateste de determinare semi-cantitativa (European Pharmacopoeia, Cap. 2.6.13 - Bile-tolerant Gram-negative bacteria Quantitative evaluation): rezultatul se exprima ca numar probabil de bacterii per g sau ml de produs (interpretare conform European Pharmacopoeia, Cap. 2.6.13, tabel 2.6.13-2).